Όροι συμμετοχής στo σύστημα διάθεσης προϊόντων

 


 1. Ο Δήμος δεν εξασφαλίζει στους προμηθευτές την πώληση των προϊόντων τους. Δρα ως ένας ενδιάμεσος κόμβος που συγκεντρώνει τις παραγγελίες και τις κοινοποιεί στους παραγωγούς. Ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν προμηθευτεί το προϊόν.
 2. Ο Δήμος δεν εμπλέκεται στη χρηματική συναλλαγή μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή.
 3. Ο προμηθευτής δεσμεύεται ως προς τη διαθεσιμότητα της ποσότητας που δηλώνει για το παρεχόμενο προϊόν. Τυχόν παρέκκλιση δεν αποτελεί ευθύνη του Δήμου.
 4. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την τιμή πώλησης του παρεχόμενου προϊόντος που καταχωρεί. Τυχόν παρέκκλιση δεν αποτελεί ευθύνη του Δήμου.
 5. Ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία της παραγγελίας του ως και την τελευταία μέρα της περιόδου παραγγελίας. Με το πέρας αυτής η παραγγελία του θεωρείται δεσμευτική.
 6. Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι διαθέσιμα στους διαχειριστές του συστήματος διάθεσης προϊόντων και είστε υπεύθυνοι για την αληθή δήλωση τους και έγκυρη ενημέρωσή τους σε περίπτωση τροποποίησης τους.
 7. Οι προμηθευτές και οι καταναλωτές έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις πιθανές υποχρεώσεις τους προς την εφορία που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν.
 8. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την πιθανότητα η περιγραφόμενη ποιότητα των υπό προμήθεια προϊόντων από τον προμηθευτή να διαφέρει από το παραδιδόμενο προϊόν.
 9. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών τους και του κωδικού πρόσβασης και είναι πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό τους.
 10. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης.
 11. Οι χρήστες αποδέχονται ότι ο Δήμος μέσω της πλατφόρμας μπορεί να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα που αφορούν αυτή τη δράση.